Case studier

Føringer & sleider

Besparelser på opptil € 121.740 pr år

Tannstenger og tannhjul på en tørkeovn

Utgangspunkt

Feil og driftsstans var en konstant plage på tørkeovnen da ovnsplatene ikke forble oppreist under bevegelse, men begynte å skråne eller tippe. Dette betydde at ovnsplatene ikke gikk inn i ovnen. Grunnen til dette var betydelig slitasje på tannhjulene og tannstengene. De måtte byttes ut 2 ganger i uken.

Vår løsning

Bedriften har ikke hatt mer produksjonsstans eller feil siden de begynte å bruke Interflon Grease OG (aerosol).
Merk: brukeren sendte inn et forbedringsforslag for dette bruksområdet og mottok for det en belønning på € 2.000.

Resultat

Siden september 2007 er tannstenger og tannhjul blitt smurt med Interflon Grease OG (aerosol). Frem til nå har ingen av disse delene hatt behov for å bli skiftet ut og ingen svikt er notert.

Kostnader: månedlige kostnader for deler og arbeid: € 2.540.
Gjennomsnittlig månedlig produksjonssvikt: 338 minutter.

Resultatet av årlige kostnadsbesparelser:
Månedlige arbeidskostnader € 2.540 x € 12 = € 30.480.
Månedlig produksjonssvikt 338 minutter (€ 22,50 /minutter) x 12 måneder = € 91.260.

Totalt: € 121.740.

Produktinfo: Interflon Grease OG (aerosol)