Przemysł

Branża samochodowa

Wydłużenie czasu pracy i sprawności maszyn

Przestoje stanowią poważne zagrożenie dla każdego zakładu produkcyjnego branży motoryzacyjnej. Jednym z najgorszych scenariuszy jest przestój, mogący wywołać kolejne, w innych obszarach.

Aby zapobiec przestojom, okresy międzyoperacyjne są bardzo krótkie. Taniej jest zaplanować i wykonać więcej PM-ów oraz wymienić części na długo przed ich uszkodzeniem, niż zatrzymać linię produkcyjną z powodu awarii sprzętu. Jednak koszt tego systemu prewencyjnego jest wysoki.

Niektóre zastosowania w produkcji samochodów

Zatrzymanie oleju ściekającego z łańcucha linii montażowej

Duże obciążenia łańcuchów wymagają odpowiedniego systemu smarowania. W przypadku konwencjonalnych petrochemicznych środków smarnych istnieje duże ryzyko, że olej będzie kapał. Wymaga to częstego czyszczenia i/lub dostosowania ilości stosowanego oleju, co prowadzi do przedwczesnego zużycia, czy wysokich kosztów profilaktyki.

Dzięki środkom smarnym Interflon, które wnikają do sworznia i tulei, jak Interflon Lube TF lub Interflon Food Lube G150, łańcuchy są optymalnie smarowane suchym filmem, wymagającym jego niewielkiej ilości i rzadszego stosowania. Nie przywiera do niego kurz i eliminuje ryzyko kapania oleju. Dzięki mniejszemu tarciu łańcuchy mają dłuższą żywotność i zużywają mniej energii.

Tags: Interflon Lube TF | Interflon Food Lube G150

Interflon Automotive machine
Interflon Automotive bearings

Brak przecieków w przekładniach linii produkcyjnych i zmniejszenie zużycia energii

Pracując przy liniach produkcyjnych, niejednokrotnie można natknąć się na nieszczelne przekładnie. Wynika to z faktu, że pracują one pod dużymi obciążeniami. Konwencjonalne oleje przekładniowe nie wytrzymują takich obciążeń i tarcia przy rozruchu zimnego silnika, przez co przegrzewają się, tracąc lepkość oraz właściwości smarne. Powoduje to wciągnięcie cząstek zużywających się do uszczelek i uszczelnień i prowadzi do nieszczelności. Natomiast częste napełnianie i wymiana olejów prowadzi do niepożądanych przestojów w produkcji.

Interflon Grease MP00, półpłynny smar z cząsteczkami MicPol®, przenosi znacznie większe obciążenia niż konwencjonalne oleje przekładniowe, obniżając temperaturę, eliminując wycieki (smar nie przenosi cząsteczek zużywających się) i oszczędzając energię. W niektórych przypadkach redukcja wyniosła aż 33%!

Tags: Interflon Grease MP00 | MicPol®

I wiele innych zastosowań pozwalających na obniżenie kosztów...

Kontakt
x

Kontakt