Případové studie

Ložiska

Interflon maziva nekontaminují potraviny

Ložiska pece na chleba

Výchozí situace

Klient měl značný problém se znečištěním svého produktu mazivem. Kvůli úbytku maziva při vysokých teplotách, musela být ložiska v peci promazávána jednou týdně. To bylo časově náročné a snižovala se kvalita produktu. Zvyšovalo se nebezpečí kontaminace pečeného chleba, to mělo negativní vliv na dobré jméno pekárny. Kromě vysokých teplot zde prostředí zahrnovalo spoustu moučného prachu a vysokou vlhkost.

Naše řešení

Mazivo Interflon Grease HTG zabrání většině oxidací mazaných částí. Mazivo kvůli teplu nevyteče. Intervaly mazání jsou nyní značně prodlouženy a mazivo má další výhodu v tom, že je bezpečné pro potraviny (NSF H2).

Výsledek

Intervaly mazání byly prodlouženy z týdenního na jedenkrát měsíčně, což nabízí velké úspory na mazivu a údržbě. Mazivo již neubývalo kvůli teplu a v důsledku toho nedošlo k další kontaminaci produktu.

Kontakt
x

Kontakt