Případové studie

Řetězy

Řetězy v zemědělství se musí vypořádat s výzvami pracovního prostředí i zátěží.

Řetězový dopravník harvestoru

Výchozí situace

Řetězy na kombajnech pro komerční pěstování potravin trpěly velmi vysokým opotřebením a vyžadovaly časté domazávání. Pokud se nedodržel mazací plán, řetěz se rychle natáhl a musel se vyměnit. Zanedbané mazání by navíc mohlo vést až k požáru celého kombajnu. Řetěz se musel vypořádat s vysokou zátěží a znečištěním. Voda a hnojivo způsobovaly také silnou korozi řetězu. Náhradní řetězy jsou drahé.

Naše řešení
Interflon Food Lube G s MicPol® je nejen vynikajícím mazivem pro ochranu řetězů ve všech podmínkách, je také bezpečný pro potraviny (NSF H1), Kosher a Halal.
Ideální produkt pro tuto aplikaci. Může být aplikován aerosolem, takže není zapotřebí dlouhá odstávka stroje.

Výsledek
Interval mazání se ustálil na týdenním intervalu mazání, což vedlo k úspoře maziva, práce údržby a nákladů na nový řetěz. Řetěz lze nyní snadno vyfoukat stlačeným vzduchem, dojde-li ke kontaminaci.

Údržba a mazání řetězů harvestorů
Kontakt
x

Kontakt