Case studier

Hydraulikk & pneumatikk

Pumpene lekker ikke eller havarerer ikke lenger

Hydraulisk heis (Holmatro pumper) for sjøsetting av båter

Utgangspunkt

Disse Holmatro pumpene er utsatt for saltvann og ferskvann. Det trengs 25 pumper for å sjøsette en båt. Under hver sjøsetting er det 3-5 pumper som enten lekker eller ikke klarer å oppnå det nødvendige trykket. Utsatt for kulde / varme, regn, vind og sand.

Vår løsning

Etter å ha tatt i bruk Interflon Food Lube H32 har det ikke lenger vært noen lekkasjer i pumpene. Pumpene produserer nok trykk til å løfte båtene fra deres bakkeplassering og muliggjør en myk sjøsetting.

Resultat

Kostnadsbesparelser ved hver sjøsetting:

Kostnader overhalingssett 3 x €198 = €594
Timelønn 3 x 3 timer x €45 = €405

Totale besparelser €999 pr sjøsetting

Tilleggskostnader olje = 4 liter x €42 = €168
€999 - €168 = €831
Gjennomsnittlig antall sjøsettinger pr år er 8-10.
Minimum årlig besparelse = €831 x 8 = €6.648

Produktinfo: Interflon Food Lube H32