Case studier

Hydraulikk & pneumatikk

Oljeskiftsintervallene forlenget med 4x

Kompressor i trykkeribransjen

Utgangspunkt

Kompressoren er i drift 24 timer i døgnet. Dersom behovet for trykkluft er stort blir kompressoren hardt belastet og går varm.
Oljen ble skiftet etter hver 500. driftstime. Hvert oljeskift krevde at produksjonen ble stanset i 2 timer.

Vår løsning

Det friksjonsreduserende gearoljeadditivet Interflon Finnoly Additive NT500 ble brukt. Denne oljen ble blandet i den vanlige oljen og tettet til og med små lekkasjer.

Resultat

Ved å tilsette 5% Interflon Finnoly Additive NT500 til oljen som benyttes resulterer i at kompressoren går jevnt og mister mye mindre olje.
Intervallet mellom oljeskiftene ble forlenget til 2000 timer. Totalt sparte man kr 256.680,-.

Produktinfo: Interflon Finnoly Additive NT500

Kontakt
x

Kontakt