Case studier

Gear og Tannhjul

Forventet årlige besparinger på over kr 100.000,-

Redusert strømforbruk på en 90kW vifte

Utgangspunkt

Ved vannrenseanlegget er det 4 vifter (2 x 90 kW og 2 x 37 kW). Kunden ønsker å redusere strømforbruket ved å starte med en 90 kW (120A) vifte først og deretter forlenge Interflon-teknologien til alle viftene om mulig; målet er å senke elektrisitetskostnadene generelt.

Vår løsning

Interflon Finnoly Additive T251

Fordeler

  • Et redusert strømfobruk på 5A

Resultat

Takket være Interflon's teknologi reduserte kunden strømforbruket med 5A, noe som beløper seg til kr 17.270,- på 1 x 90 kW vifte i 1 år. Kunden regner med å spare mer enn kr 100.000,- pr år ved å forlenge Interflon's teknologi til alle viftene.

Mer info: Interflon Finnoly Additive T251 | Vannrensenanlegg | MicPol® teknologi

Kontakt
x

Kontakt