Zastosowanie

Hydraulika i pneumatyka

Stop awariom łożysk!

Smarowanie urządzeń z napędem pneumatycznym

Początkowa sytuacja

Na skutek dużej wilgoci, urządzenia pneumatyczne do skubania kaczek często zacinały się podczas produkcji. Ich łożyska wewnętrzne wymagały wymiany co dwa miesiące, ponieważ zacinały się na skutek działania wody i korozji i zatrzymywały produkcję. Każda naprawa trwała ponad dwie godziny. Wymiana łożysk to koszt rzędu 5 tys. EUR, który klient ponosił raz na dwa lata.

Nasze rozwiązanie

Klient słusznie zdecydował się zastosować olej Interflon Food Lube PN32 (NSF-H1). Od chwili wprowadzenia zmiany 18 miesięcy temu nie musiał wymienić ani jednego łożyska i żadna z maszyn nie zacięła się. W tej chwili szacowany jest czas, po którym trzeba będzie wymienić łożyska. Klient jest bardzo zadowolony z rezultatów i wprowadził produkty Interflon do użytku we wszystkich systemach pneumatycznych wykorzystywanych w produkcji.

Rezultat

Kalkulacja oszczędności

Roczne koszty wymiany łożysk przed wprowadzeniem produktów Interflon:
6 wymian x 4 maszyny x 2 łożyska x 13 EUR = 624 EUR

Roczne koszty pracy:
6 interwencji x 4 maszyny x 2 roboczogodziny x 17 EUR = 816 EUR
Koszty materiałów i pracy łącznie: 624 EUR + 816 EUR = 1 440 EUR

Roczne koszty w obecnej sytuacji:
12 litrów oleju Fin Food Lube PN 32 x 39 EUR/ 1 litr = 468 EUR
Koszty pracy związane z napełnianiem smarowniczek:
4 godziny rocznie x 17 EUR = 68 EUR
Koszty oleju i pracy łącznie: 468 EUR + 68 EUR = 536 EUR

Roczne oszczędności:
1440 EUR – 536 EUR = 904 EUR

Tag: Interflon Food Lube PN32

Kontakt
x

Kontakt