Zastosowanie

Hydraulika i pneumatyka

Oszczędność 9 600 EUR dzięki zastosowaniu oleju Interflon Lube PN32

Układ pneumatyczny maszyny pakującej i ładującej

Początkowa sytuacja

Komponenty maszyny ulegają silnej oksydacji na skutek bliskiej odległości od morza i pracy z produktami o właściwościach oksydacyjnych, takimi jak azotan sodu, azotan potasu i siarczany. Produkty są w postaci proszku, który wnika do komponentów maszyny i tworzy skorupę utrudniającą ich pracę oraz skracającą żywotność. Szczególnie problematyczne są szczęki zaciskowe marki Festo, zgrzewające torebki z produktem. Nie zgrzewają całej serii, ich cylindry psują się raz w miesiącu i wymagają wymiany co dziewięć miesięcy. Elektrozawory często ulegają awarii z powodu zużycia uszczelek oraz oksydacji obudowy.

Nasze rozwiązanie

Maszyna jest eksploatowana nieprzerwanie od 1999 r. Od 21 marca 2001 r. smarowana jest olejem hydraulicznym Interflon Lube PN32 z cząstkami MicPol®, spełniającym nomę ISO VG32. Od tego czasu nie było żadnych przestojów, podczas gdy inne maszyny o podobnej charakterystyce nie nadawały się praktycznie do użytku po czterech latach eksploatacji. Film olejowy MicPol® zapobiega przywieraniu proszku do smarowanych części.

Rezutat

Automatycznie smarowane cylindry pracują już około czterech lat. Elektrozawory do tej pory nie wymagają wymiany. Wsześniej jeden z nich wymieniano co 45 dni, koszt wymiany wynosił około 200 EUR. Szacowane oszczędności wynoszą około 1 600 EUR rocznie, tj. 9 600 EUR od czasu, kiedy stosowany wcześniej środek smarny zamieniono na olej Interflon Lube PN32.

Tag: Interflon Lube PN32

Kontakt
x

Kontakt