Bezpečnost na prvním místě

Maziva a čističe do potravinářství

Výrobci potravin a nápojů se shodují, že jejich produkce je jako žádná jiná. Potravinářský průmysl má přísná pravidla, protože koncovým spotřebitelem je člověk. Jakékoli opomenutí nebo odchylky od zavedených pravidel mohou vyústit v kontaminaci potravin, vypuknutí epidemií a možné soudní procesy.

Proto manažeři i pracovníci údržby v potravinářských provozech čelí mnoha unikátním výzvám. Stroje ve výrobě jsou komplexní a vysoce automatizované. Při opravách a údržbě musí vyhovět požadavkům mnoha kontrolních a regulačních institucí a přitom dodržovat bezpečnost práce pracovníků.

Potravinářský provoz se zkušenostmi s mazivy interflon

Sanitace a voda 24/7

Každodenní sanitace je opravdovou zkouškou výrobního zařízení i používaných maziv. Vysokotlaké myčky dokáží maziva vymýt, a proto je potřeba po sanitaci stroje vždy znovu namazat. Časté mazání znamená větší spotřebu maziv, kontaminaci zařízení a více času potřebného k údržbě.

Mnoho výrobců potravin potřebuje vyrábět 24/7, aby byly konkurenceschopní. Týmy údržby si musí poradit s limitovaným časem na opravy a mazání. Odstávky výroby jsou velice nákladné a audit bezpečnosti a kvality jsou nervy drásající.

Typy údržby

Známe 3 základní typy údržby strojního zařízení: reaktivní údržba, preventivní údržba a prediktivní údržba. Právě prediktivní údržba je nejlepší cestou, jak celkově zlepšit operace údržby a eliminovat odstávky zařízení a tím i ztráty zisku společnosti. Díky chybějícím pracovníkům údržby je realita jiná. Stále více než 60% údržby je reaktivní - zasahuje až když je to nevyhnutelné nebo preventivní, kde znamená, že se díly mění dříve než je třeba aby se produkce nezastavila. Dokážete si představit jak nákladná je reaktivní nebo preventivní údržba?

Více než 20000 výrobců potravin používá Interflon

Jako výrobci maziv si uvědomujeme, že produkty do potravinářství jsou naprosto klíčové pro eliminování odstávek produkce a bezpečnost potravin. Výrobní zařízení na míru a velice náročné prostředí (pára, kondenzát, čistící prostředky, teplota a organická hmota) potřebují oleje a tuky nejvyšší kvality, které jsou stabilní při sanitaci a zaručují nouzové mazací vlastnosti ke zvýšení spolehlivosti strojů.

Naše potravinářská maziva a čističe jsou formulovány pro maximální spolehlivost zařízení při výrobě. Nejenom že striktně dodržují požadavky na zdraví a bezpečnost NSF, HACCP, BRC nebo IFC, ale mají i Kosher a Halal certifikaci, která nám dovoluje oslovit mnohem více zákazníků.

Prohlédněte si naše reference od spokojených výrobců potravin a nápojů anebo navštivte sekci produktů Interflon do potravinářství.

Link: Produkty do potravinářství | Reference | Certifikace | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt