Case studier

Lager

Totale besparelser på kr 850.000,- pr år

Smøring av lagrene på den elektriske motorakslingen


Utgangspunkt

Under driften av viftemotoren i kjøletårnet har det vært en kontinuerlig økning i strømforbruket over flere år, beregnet til kr 250.000,- pr år. Etter tilpassede undersøkelser ble årsaken funnet: aldring av de mekaniske komponentene på viften genererte en friksjonsøkning som krevde en stadig økende bruk av elektrisk energi. I tillegg var det nødvendig med en årlig ekstraordinær vedlikeholdsjobb med å skifte ut ødelagte lager til en kostnad av ca. kr 40.000,- pr år.

Vår løsning

Ved å påføre Interflon Grease MP2/3 med MicPol® teknologi merket kunden umiddelbart en reduksjon i smøringsfrekvensen som endret seg fra 1 gang hver 6. måned til 1 gang hver 8. måned første året; det påfølgende året var det 1 gang hver 12. måned. Den forbedrede lagersmøringen eliminerte den mekaniske friksjonen og økte avkjølingen av de mekaniske delene, noe som førte til en betydelig reduksjon i det elektriske energiforbruket lik 4.6 A.

Resultat

Med Interflon Grease MP2/3 har ledelsen ved kjøletårnet beregnet den totale besparelsen til kr 850.000,- pr år, med tanke på driften av bare 26 av de 64 motorene på anlegget.

Produktinfo: Interflon Grease MP2/3

Kontakt
x

Kontakt