Najpierw bezpieczeństwo

Produkty dla przemysłu spożywczego

Producenci żywności i napojów są zgodni co do tego, że nie ma drugiej takiej branży, w której trzeba byłoby spełnić tyle różnych wymogów. Duża liczba regukacji wynika z faktu, że wyroby przeznaczone są do konsumpcji przez człowieka. Wszelkie odstępstwa od ścisłej kontroli mogą skutkować zanieczyszczeniem produktów prowadzącym do epidemii, chorób i procesów sądowych.

Dlatego menedżerowie ds. utrzymania ruchu zmagają się z wieloma wyzwaniami stawianymi przez organy regulacyjne, by zapewnić sprawność wysoce zautomatyzowanych i złożonych linii produkcyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników w produkcji wyrobów przeznaczonych do ludzkiej konsumpcji.

Food plant

Mokre środowisko produkcyjne i praca w trybie ciągłym

Konieczność zachowania podwyższonych standardów czystości oznacza mokre środowisko pracy, siejące spustoszenie wśród maszyn przetwórczych. Agresywne mycie maszyn powoduje wymywanie środków smarnych, rodząc konieczność częstego i obfitego smarowania. Rośnie wówczas zużycie środka smarnego i zapotrzebowanie na cenne roboczogodziny.

Wielu przetwórców żywności pracuje przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, by sprostać silnej konkurencji. Jasne jest, że w takich warunkach personel utrzymania ruchu ma ręce pełne roboty. Przestoje są bardzo kosztowne, a kontrole bezpieczeństwa żywności przyprawiają o dodatkowy stres.

Strategia utrzymania ruchu

Istnieją trzy zasadniczo różne strategie utrzymania ruchu: reaktywna, zapobiegawcza i prognozowana. Prognozowane utrzymanie ruchu jest najbardziej bezpośrednią strategią prowadzącą do usprawnienia wszystkich czynności z zakresu utrzymania ruchu w celu minimalizacji przestojów i związanego z nimi ryzyka utraty przychodów. Jednak w rzeczywistości, z powodu braku zasobów, ponad 60% praktyki w zakresie utrzymania ruchu polega na podejściu reaktywnym, ewentualnie zapobiegawczym, czyli wymianie części maszyn na długo przed awarią. Można się domyślać, że koszty takiego podejścia są niebagatelne.

Ponad 20 tys. producentów żywności stosuje produkty Interflon

Rozumiemy, że środki smarne klasy spożywczej są niezbędne do zminimalizowania przestojów i zapewnienia bezpieczeństwa działalności. Różna konfiguracja urządzeń i skala działalności w połączeniu z trudnymi warunkami środowiskowymi (para, kondensacja, wysokie temperatury i substancje organiczne) sprawia, że producenci potrzebują środków smarnych o charakterystyce dostosowanej do ich specyficznych warunków, zapobiegających awariom i zwiększających dostępność urządzeń.

Nasze środki smarne i czyszczące dopuszczone do kontaktu z żywnością opracowane zostały z myślą o spełnieniu wysokich wymagań zakładów przetwórstwa żywności i produkcji napojów. Spełniają restrykcyjne wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa żywności określone przez amerykańską National Sanitation Foundation (NSF), w systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP), brytyjską organizację British Retail Consortium (BRC) czy Międzynarodową Korporację Finansową (ang. International Finance Corporation - IFC). Posiadają również certyfikaty Kosher i Halal, dzięki czemu możemy je kierować do szerszego grona klientów.

Zapoznaj się z analizą konkretnych zastosowań naszych produktów w przemyśle spożywczym, dostępną w zakładce Zastosowania, oraz z asortymentem produktów klasy spożywczej.

Tagi: Produkty dla przemysłu spożywczego | Gałęzie przemysłu Przemysł spożywczy | Certyfikaty | MicPol®

Kontakt
x

Kontakt