Studii de caz

Rulmenți

Economii anuale preconizate de peste 6.000 EUR

Lubrifierea rulmenților cu role ai unei mașini cu peleți

Situația inițială

Sector: Procesarea hranei pentru câini

Fabrica de procesare a hranei pentru câini a vrut să reducă costurile cu vaselina, la tona de produs finit. . În plus, lubrifiantul utilizat nu dura mult, era dificil de pompat și era necesară înlocuirea rulmenților în mod regulat pentru a evita defectele și perioadele de întrerupere a producției. Mașina de peleți are o coroană exterioară în care 2 role se învârt în interior cu o mișcare epiciclică. Fiecare rolă lucrează pe 2 rulmenți, așadar mașina are 4 rulmenți.

Soluția noastră

Interflon Food Grease HD2

Avantaje

  • Costuri reduse de lubrifiere la tona de produs finit
  • Impact redus asupra mediului
  • Reducerea înlocuirii a pieselor de schimb ale mașinii
  • Creșterea producției

Rezultat

Tehnologia Interflon Micpol® menține componentele lubrifiate mai mult timp. Fabrica de procesare a hranei pentru câini a reușit să reducă consumul de vaselină de la 153 kg în 40 zile lucrătoare, la 3,42 kg în 43 zile lucrătoare (raport 1:44).

Economiile de costuri preconizate, bazate pe datele colectate de la client, sunt de peste 6.000 € pe an, fără a lua în considerare alți factori de economisire, cum ar fi durata de viață mai lungă a pieselor de mașini obținute datorită tehnologiei Interflon Micpol®.

Tags: Interflon Food Grease HD2 | Food Industry | MicPol® technology

Contact
x

Contact