Betrouwbaarheid en duurzaamheid op één lijn brengen door innovatie in smeertechnologieën.

Reframing technisch onderhoud

De maakindustrie is een kapitaalintensieve sector met een aanzienlijke CO2-voetafdruk. De doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om kort na het midden van de eeuw een netto nul uitstoot van CO2 te realiseren, verandert de agenda van de industriële productie volledig en zal in de toekomst een belangrijk deel van de kapitaalallocatie bepalen. Hoewel aanpassingen en vervanging van assets aan het einde van hun levensduur de beste mogelijkheid biedt om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, moet (en kan) een meer eenvoudige aanpak voor succes op korte termijn worden overwogen.

Maakindustrie

In totaal wordt 20% (103 EJ) van het totale energieverbruik ter wereld gebruikt om wrijving te overwinnen. Het implementeren van geavanceerde tribologische technologieën kan de CO2-uitstoot wereldwijd met maar liefst 1.460 MtCO2 verminderen en op korte termijn een kostenbesparing van 450.000 miljoen euro opleveren. Op langere termijn kan de reductie 3.140 MtCO2 bedragen en de kostenbesparing 970.000 miljoen euro [1].

Door gebruik te maken van de nieuwe oppervlakte-, materialen- en smeertechnologieën voor wrijvingsvermindering en slijtagebescherming in machines en andere apparatuur over de hele wereld, kunnen energieverliezen als gevolg van wrijving en slijtage op de lange termijn (15 jaar) mogelijk met 25% worden verminderd. 10% op korte termijn (8 jaar) [1].

Investeringen in nieuwe oppervlakte- en materiaaltechnologieën zijn overwegend een beslissing over de lange termijn, het einde van de levensduur en vervanging van assets maken deel uit van een businesscase voor kapitaaluitgaven (CAPEX) en vervolgens een investeringsstrategie. Winst op korte termijn wordt behaald door smeertechnologieën te overwegen die specifiek zijn ontworpen voor aanzienlijke vermindering van wrijving en bescherming tegen slijtage. Deze cases kunnen en moeten worden onderbouwd met een business case die een vermindering van de CO2-uitstoot aantoont en tegelijkertijd de total cost of ownership (TCO) verlaagt.

Reframing Technisch Onderhoud

Slechte smering is verantwoordelijk voor meer dan 36% van voortijdige lager uitval en kan het onderhoudsbudget met wel 40% negatief beïnvloeden als gevolg van overmatig (on) gepland onderhoud en een korter dan ontworpen gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) [2]. Wrijving in het algemeen en voortijdige uitval in het bijzonder hebben het potentieel om de prestaties en betrouwbaarheid van de maakindustrie negatief te beïnvloeden, wat resulteert in een lage algehele effectiviteit van apparatuur (OEE), een lagere bedrijfswinst en een laag rendement op geïnvesteerd vermogen.

Het selecteren van smeertechnologieën die specifiek zijn ontworpen voor wrijvingsvermindering en slijtagebescherming zou hoog op de agenda van elke productiemanager or onderhoudsmanager moeten staan, het zal bijdragen aan de CO2-emissiedoelstellingen en tegelijkertijd de totale kosten verlagen en zo de aandeelhouderswaarde verbeteren.

Interflon. Denk vooruit.

[1] Holmberg K, Erdemir A. Invloed van tribologie op het wereldwijde energieverbruik, de kosten en de emissies: 263-284 (2017)

[2] SKF

Contact
x

Contact

https://www.facebook.com/theheartofinterflon https://www.linkedin.com/company/2485618/admin/