Unikaj dodatkowych opóźnień i wysokich kosztów rozruchu

Utrzymanie fabryki w dobrym stanie podczas przestoju

W dobie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, częstsze i dłuższe niż zwykle przestoje zakładów produkcyjnych wpływają na degradację maszyn oraz ich komponentów. Wilgoć i pył sprzyjają korozji i blokowaniu się podzespołów podczas rozruchu, a części ruchome narażone są na przedwczesne zużycie na skutek braku ochronnej powłoki smarującej. Gruntowne czyszczenie i konserwacja mogą temu zapobiec.

Podczas przestoju, łańcuchy ulegną niekorzystnemu działaniu czynników środowiskowych. Oznacza to, że ich sworznie zablokują się w tulejach, a elementy toczne łożysk zniszczą, pod swoim ciężarem, ochronną warstwę smarującą. Po długim okresie bezczynności, podczas rozruchu maszyny może wystąpić awaria.

W stanie bezczynności i przy niedostatecznym smarowaniu, wnikająca do wnętrza łożysk wilgoć spowoduje korozję, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu podczas rozruchu. W zakładach przetwórstwa żywności, gdzie mycie maszyn należy do codziennej rutyny, pozostała w łożysku woda przyspieszy wyciek smaru podczas rozruchu.

Wilgoć wnikająca do układów hydraulicznych na skutek różnic temperatur sprzyja narastaniu rdzy i zacieraniu się komponentów. Ich naprawa bądź wymiana będzie czasochłonna i kosztowna.

Układy pneumatyczne są z natury wrażliwe na kondensację. Zbierająca się w przewodach wilgoć będzie sprzyjać rdzewieniu podzespołów, co z kolei spowoduje ich zacinanie się lub powstawanie drgań ciernych podczas rozruchu. Dłuższe przestoje jedynie zwiększą to ryzyko. Ponadto, cząstki rdzy przeniesione do dalszych części układu spowodują jego zanieczyszczenie, niedopuszczalne w przetwórstwie żywności czy przemyśle farmaceutycznym. Wymiana podzespołów układu pneumatycznego będzie czasochłonna i opóźni długo wyczekiwany rozruch.

Smarowane olejem przekładnie podczas długich okresów bezczynności obrosną rdzą, która z czasem spowoduje ubytki korozyjne. Przyspieszone w ten sposób zużycie znacząco skróci ich trwałość eksploatacyjną. Podczas długich przestojów, rdza i korozja są największym wrogiem nawet otwartych przekładni i powierzchni ślizgowych podzespołów o mniejszych gabarytach.

Oprócz konserwacji ruchomych części mechanicznych, warto również zadbać o kondycję zewnętrznych części maszyn.

Przestoje to czas dla personelu utrzymania ruchu. Nareszcie można niespiesznie wykonać wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego utrzymania ruchu. Łatwiej jest wymontować łańcuchy, wyczyścić je, nasmarować i zakonserwować w kąpieli zanurzeniowej. Wykorzystaj ten czas również na czyszczenie, smarowanie i konserwację stalowych lin.

Clean lubricate and preserve steel cable case1

Unikalna technologia smarowania MicPol® firmy Interflon zapewnia utrzymanie ochronnej, odrzucającej wodę i pył powłoki smarującej i konserwującej zarówno na ruchomych, jak i nieruchomych powierzchniach. Chroni ona maszynę i jej części przed korozją i zapewnia pierwsze smarowanie przy rozruchu (dzięki technologii MicPol®), przeciwdziałając zacinaniu się i drganiom ciernym oraz przedwczesnemu zużyciu komponentów.

Ściągnij dokument 'Jak zadbać o sprawność maszyn podczas długiego przestoju?' tutaj lub skontaktuj się z nami.

Kontakt
x

Kontakt