Unngå ekstra forsinkelser og høye oppstartskostnader

Holde en fabrikk i gang i perioder med lang inaktivitet

Under den nåværende koronakrisen står maskiner inaktive oftere og over lengre perioder, noe som går ut over maskiner og maskindeler. Fuktighet og støv kan føre til at maskindeler ruster eller setter seg fast under oppstart. Mekaniske komponenter kan bli utslitt grunnet mangelfull smørefilm under oppstart. Grundig rengjøring og presservering kan forhindre slitasje.

Når de ikke er i bruk kan kjeder utsettes for miljømessige påvirkninger. Dette betyr at pinnene vil sette seg fast i bøssingene. Også i kjedenes rullelager, dersom de ikke er i bevegelse over tid, vil valsene sakte men sikkert trenge ned gjennom smørefilmen. Det kan medføre skade når maskinene startes opp.

Når de ikke er i bruk, og ved utilstrekkelig smøring, vil lagrene kunne korrodere grunnet inntrengende fuktighet, med alle konsekvensene dette kan medføre ved oppstart. I matforedlingsbedrifter, der det rengjøres hver dag, kan vann bli etterlatt i lagrene, noe som fører til at lagerfettet tappes raskt ut av lagrene ved oppstart.

Ved hydrauliske system kan fuktighet trenge inn i systemet på grunn av temperaturforskjeller, noe som kan føre til rustdannelse og at komponenter setter seg fast. Reparasjon og / eller utskifting av disse komponentene er både tidkrevende og kostbart.

Pneumatiske system er generelt sensitive til kondens i utgangspunktet, noe som gjør at det dannes fuktighet i rørene og får de pneumatiske komponentene til å ruste, noe som gjør at de sitter fast eller forårsaker rykkende bevegelser. Den risikoen er enda større ved lengre driftsstans. I tillegg forårsaker rustpartikler forurensninger lengre inn i systemet, noe som er uakseptabelt innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Å bytte ut pneumatiske deler er svært tidkrevende og medfører uønskede forsinkelser i produksjonen.

Med oljesmurte gearkasser som står stille over en lengre periode kan det dannes rust som igjen kan føre til pitting. Dette medfører betydelig slitasje og kortere levetid. Selv på åpne tannhjul og glideflater av mindre størrelse utgjør rust og korrosjon den største faren ved en lengre driftsstans.

Bortsett fra de mekanisk bevegelige komponentene er eksteriøret på din maskin også verdt å bevare.

Driftsstans har også sine fordeler for vedlikeholdslag. Nå har man endelig tid til det forebyggende vedlikeholdet. Det er enklere å demontere maskinkjeder og å rengjøre, smøre og presservere disse i synkebad. Ta deg tid til å rengjøre, smøre og presservere stålkabler ordentlig.

Clean lubricate and preserve steel cable case1

Interflon's unike MicPol® smøringsteknologi sikrer at en solid, vann- og støvavvisende smørefilm og beskyttende lag legger seg på bevegelige, men også ikke-bevegelige overflater. Det beskytter dine maskiner og maskindeler mot korrosjon og sørger for å gi dem den første smøringen ved oppstart (nødkjøringsegenskapene til MicPol®) slik at maskiner ikke utsettes for rykkende bevegelser og ikke fremskynder slitasje.

Last ned vårt whitepaper 'Hvordan holden en fabrikk i gang i perioder med lang inaktivitet?' her eller kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt
x

Kontakt