Å tilpasse pålitelighet og bærekraft gjennom innovasjon innen smøreteknologier

Et nytt syn på Teknisk Vedlikehold

Produksjonsindustrien er en kapitalintensiv sektor med et betydelig CO2-fotavtrykk. Paris-avtalens mål om et nullutslipp av CO2 kort tid etter midten av dette århundret endrer fullstendig den industrielle produksjonens agenda og vil styre en betydelig del av kapitaltildelingen fremover. Selv om justeringer og utskifting av produkter på slutten av deres livssyklus er den beste muligheten for betydelig reduksjon av CO2-utslipp bør (og kan) det vurderes en mer grunnleggende tilnærming på kort sikt.

Maakindustrie

Totalt brukes 20% (103 EJ) av verdens totale energiforbruk på å overvinne friksjon. Implementering av avanserte tribologiske teknologier kan redusere CO2-utslippene globalt med så mye som 1460 MTCO2 og gi 450.000 millioner Euro i kostnadsbesparelser på kort sikt. På lang sikt kan reduksjonen bli 3140 MTCO2 og kostnadsbesparelsene på 970,000 millioner Euro [1].

Ved å utnytte den nye overflaten, materialene og smøreteknologiene for friksjonsreduksjon og slitasjebeskyttelse i maskiner og annet utstyr over hele verden, kan energitap på grunn av friksjon og slitasje potensielt reduseres med 15% på lang sikt (15 år) og 10% på kort sikt (8 år) [1].

Investeringer i nye overflate- og materialteknologier er hovedsaklig en langsiktig, beslutning om utskifting av deler grunnet livssyklus og er en del av en kapitalutgift (CAPEX) og til slutt en investeringsstrategi. Kortsiktige gevinster oppnås ved å evaluere smøreteknologier som er utviklet spesielt for betydelig friksjonsreduksjon og slitasjebeskyttelse. Disse tilfellene kan, og bør, underbygges av en forretningsmåte som viser til en reduksjon i CO2-utslipp samtidig som de Totale Eierkostnadene (TCO) reduseres.

Dårlig smøring står for over 36% av prematur lagersvikt og har potensial til å påvirke vedlikeholdsbudsjettet negativt med så mye som 40% på grunn av overdreven (u-)forutsett vedlikehold og en kortere enn planlagt gjennomsnittstid mellom feilene (MTBF) [2]. Friksjon generelt og prematur svikt spesielt har evnen til å påvirke ytelsen og påliteligheten til produksjonsindustrien negativt, noe som resulterer i lav total utstyrseffektivitet (OEE), lavt driftsresultat og lav avkastning på sysselsatt kapital.

Å velge smøreteknologier som er spesielt utviklet for friksjonsreduksjon og slitasjebeskyttelse bør stå høyt på dagsordenen hos enhver produksjonsansvarlig. Det vil bidra til å nå CO2-utslippsmålene samtidig som de totale eierkostnadene reduseres og aksjonærverdien forbedres.

[1] Holmberg K, Erdemir A. Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions: 263-284 (2017)

[2] SKF