Fokus på 2025: Et nytt syn på vedlikehold

Visjon for fremtiden

Interflon vision future reframing maintenance

"Friksjon i maskiner og installasjoner står for 20% av det globale energiforbruket og opp til 40% av de industrielle vedlikeholdskostnadene.” Med disse to faktapunktene understreker Peter Bakkum, administrerende direktør ved Interflon Holland i et år, viktigheten av optimal smøring. Ved å bruke riktige materialer og smøremidler reduseres energitapet på lang sikt ved å redusere friksjonen med omtrent 25%. En prosentandel som har innvirkning på både kostnader, produksjon og klima.

­­­Peter Bakkum startet i Interflon i en mer enn interessant tid. “For det første, Interflon er klar for fremtiden. Som en totalløsning for smøreproblemer jobber vi ut fra et solid grunnlag: en pakke med høykvalitets smøremidler med utmerkede egenskaper, inkludert den unike MicPol® teknologien, produksjonslokaler som oppfyller de mest moderne kravene og et optimalisert logistikksystem. I tillegg har vi et team med spesialister med kunnskap om det faktum at praktisk talt enhver smøring takler problemet. Hver og en av dem er mennesker som anbefaler sine kunder, veileder dem gjennom implementeringen av produkter og prosesser, som kan tilby opplæring og , hvor nødvendig, kan avlaste kundene fullstendig."

"I tillegg skjer det utviklinger utenfor Interflon som er både bekymringsfulle og interessante," fortsetter Bakkum. "Det viktige i denne sammenheng er det globale klimaproblemet, som blant annet behandles i Klimaavtalen, ved å legge vekt på reduksjon av CO2 utslipp. Det meste av CO2 i industrien produseres ved forbrenning av fossilt drivstoff. Dette er igjen nødvendig for å generere energien til hovedsakelig drift. Når du vet at 20% av energiforbruket på verdensbasis "forsvinner" i friksjon, da forstår du hvor viktig det er å redusere det. Bare følg kjedereaksjonen: lavere friksjon gir lavere energiforbruk, noe som til slutt gir mindre CO2 utslipp."

Viktigheten med vedlikeholdssmøring

Flere ting er viktig for å redusere friksjon. Først må en maskin eller installasjon fungere grunnleggende. Det betyr med bruk av komponenter som er skreddersydd for omgivelsene (temperatur) og bruksområdet (belastning). I tillegg er god justering avgjørende. Når dette er i orden er forutsetningene gode for ytterligere å redusere friksjonen med god vedlikeholdssmøring.

Peter Bakkum: 'Selv om det fortsatt er en rekke bedrifter som ser vedlikehold som en siste løsning, og 'smøring' som en oppgave for den yngste lærlingen, så ser man en trend som er i ferd med å snu. Bedrifter tar vedlikeholdssmøring mer alvorlig og innser at en ny, integrert tilnærming er nødvendig av forskjellige årsaker. Så absolutt ikke bare på grunn av CO2-reduksjonen, men også fordi god vedlikeholdssmøring reduserer kostnader og øker produksjon.'

I konkrete tall: mangelfull eller dårlig teknisk vedlikeholdssmøring står for ikke mindre enn 15-40% av vedlikeholdskostnadene. Dette er grunnet timene det tar å håndtere uventet driftsstans - ofte lagerrelatert - men også på grunn av materialer og komponenter som må skiftes ut tidlig. Peter Bakkum: 'Til slutt medfører utilstrekkelig vedlikeholdssmøring produksjonstap på grunn av stillstand og kortere vedlikeholdsintervall. Sistnevnte kan igjen være relatert til utvikling av varme og slitasje grunnet friksjon. Kort oppsummert: vi bruker god vedlikeholdssmøring for å redusere friksjon med tanke på kostnader, produksjon og klima.'

Interflon costsavings business case

Få et nytt syn er løsningen!

I 2021 har Interflon all kunnskap og alle resurser tilgjengelige for å få mest mulig ut av vedlikeholdssmøringen. Peter Bakkum: ‘Bare tenk på det, vi har smøremidler med unik MicPol® teknologi og kunnskap om tribologi (påvirkning materialer, bevegelser, krefter og smøremidler har på hverandre). I tillegg holder de tekniske egenskapene til Interflon MicPol® teknologien et meget høyt nivå, noe som gir våre smøremidler den lavest mulige friksjonen. Neste skritt er å se på vedlikeholdet med nye øyne. Eller med et nederlandsk ord: å reformere.'

Ser man fremover har Interflon begynt å hjelpe bedrifter å reformere deres vedlikehold. ‘Det er viktig å forstå at dette er en prosess,’ sier Peter Bakkum. "Du forandrer ikke hele ditt vedlikehold på en ettermiddag. Og du trenger ikke gjøre det heller. Du kan fokusere på det nærmeste først. Først og fremst for å sikre at det grunnleggende er i god stand når det gjelder komponenter, som lagre, og justering av maskinen eller installasjonen.

Ved deretter å anvende de riktige smøremidlene på riktig sted vil friksjonen reduseres (betraktelig), det samme gjelder energiforbruk og vedlikeholdskrav.
På lengre sikt kan du også se på bruk av materialer og komponenter, for eksempel ved kjøp av en ny maskin. Det er forventet at denne vil redusere friksjonen med 25% på lang sikt.”

Overbevisende bedriftsløsninger

For å forenkle overgangen og øke bevisstheten jobber Interflon i økende grad med 'bedriftsløsninger'. Peter Bakkum: “Alle typer bedrifter kan få utarbeidet dette. Basert på kunnskap og erfaring gjør vi en kostnadsestimering av den tidligere situasjonen og en estimering av situasjonen hvor vedlikeholdssmøringen utføres riktig. I nesten alle tilfeller viser løsningen at man kan oppnå betydelige besparelser når det gjelder vedlikehold, energiforbruk, smøremidlene selv og på komponenter fordi de vare lengre. Disse besparelsene blir fort mye penger og vil raskt forsvare investeringen i bedre smøremidler. Kontakt oss gjerne for å lage en slik løsning for din bedrift.'

[1] Bakkum, P, startet i Interflon våren 2021, Interflon Holland (2021)

Kontakt
x

Kontakt