Smurfit kappa elcorr How Interflon contributes to safety and cost savings within the cardboard industry

Przemysł

Tektura

Wspieramy przemysł tekturowy

Ponad połowa maszyn wykorzystywana do produkcji tektury to maszyny o trudnym dostępie. ich smarowanie może wiązać się z niebezpieczeństwem poparzenia lub nawet odniesienia ran szarpanych. Dlatego w wielu przypadkach personel utrzymania ruchu jest zmuszony zatrzymać maszyny, by wykonać prace konserwacyjne, co prowadzi do wielu przestojów.

Wydłużenie interwałów pomiędzy dosmarowywaniem i żywotności komponentów przy jednoczesnym obniżeniu temperatury roboczej umożliwia redukcję kosztów operacyjnych, poprawia bezpieczeństwo warunków pracy i zmniejsza zużycie energii.

Sk crop

Czołowy dostawca opakowań papierowych

Jedna ze spółek tworzących indeks giełdowy FTSE 100 jest czołowym światowym dostawcą opakowań papierowych. Prowadzi działalność w 21 krajach europejskich i 12 krajach Ameryki Północnej i Południowej. Produkty Interflon umożliwiają jej wydłużenie czasu między smarowaniami i żywotności komponentów oraz obniżenie ich temperatury roboczej. Ponadto, środki Interflon chronią maszyny przed zabrudzeniem i zapewniają wysoką jakość smarowania. Wszystkie te zalety obniżają koszty operacyjne oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i efektywności energetycznej.

Wybrane przykłady zastosowań w produkcji tektury

Smarowanie łożysk bez penetracji kurzu

Obecność kurzu i kleju oraz wysoka temperatura tworzą trudne środowisko dla łożysk. W kontakcie z kurzem, środek smarny w łożyskach gęstnieje, co prowadzi do wytrącania oleju i kapania, większego tarcia i w rezultacie nawet awarii łożyska. Przy zastosowaniu tradycyjnych środków smarnych, wysoka temperatura pracy rodzi konieczność częstego smarowania.

Smar Interflon Food Grease HD2 klasy spożywczej nadaje się do zastosowania w 98 proc. łożysk. Jego skład oraz cząstki MicPol® zapobiegają wytrącaniu i wyciekom oleju, a tym samym zanieczyszczeniu wyrobów. Dzięki właściwościom zapobiegającym penetracji kurzu do wnętrza łożyska, interwały między smarowaniami można wydłużyć nawet czterokrotnie. Stworzony do pracy w temperaturze od -30°C do +180°C, smar ten nadaje się do szerokiej gamy zastosowań.

Tag: Interflon Food Grease HD2

Interflon Cardboard Lubricated bearings without dust penetration

Trzykrotne wydłużenie żywotności łańcucha napędowego

Łańcuchy napędowe maszyny do cięcia papieru Bobst narażone są na obciążenia szokowe. Tracycyjne „mokre″ środki smarne przyciągają kurz, który tworzy lepką pastę ścierną przyspieszającą rozciąganie łańcucha. Czasami łańcuch trzeba wymienić przed upływem pierwszego roku eksploatacji, co generuje wysokie koszty i powoduje przestoje produkcji. Wnikanie kurzu zwiększa również tarcie, skutkując niepotrzebnym wzrostem zużycia energii.

Oleje serii Interflon Food Lube G z cząstkami MicPol® tworzą suchy film olejowy, który minimalizuje tarcie i zapobiega przywieraniu kurzu. Umożliwiają one nawet czterokrotne zmniejszenie częstotliwości smarowania, skrócenie czasu potrzebnego na czyszczenie łańcucha i - co najważniejsze - zmniejszenie tarcia. Przykłady zastosowań pokazują, że smarowanie olejem Interflon nawet trzykrotnie wydłuża żywotność łańcucha i zmniejsza zużycie energii o przynajmniej pięć procent.

Tag: Interflon’s Food Lube G-series

Interflon Cardboard Increase the lifespan of your drive chain up to 3 times

Przekładnie zużywają o 15 procent mniej energii

Z uwagi na duże prędkości pracy maszyn produkcyjnych, środki smarne w przekładniach muszą być odporne na duże obciążenia ciśnieniem i wzrost temperatury między kołami zębatymi. Tworzenie lakierów i absorpcja cząstek kurzu przez olej powodują powstawanie osadu, który zwiększa zużycie energii.

Smar Interflon Grease MP00 oraz oleje serii Interflon Food Lube G z cząstkami MicPol® redukują tarcie, znacząco obniżając temperaturę roboczą. Dzięki temu można osiągnąć zmniejszenie zużycia energii nawet o 15 procent i dwu-lub trzykrotnie wydłużyć interwały między smarowaniem. Te środki smarne nie tworzą lakierów na powierzchniach!

Tagi: Interflon Grease MP00 | Interflon’s Food Lube G-series

Interflon Cardboard Application Gearboxes that consume 15 percent less energy
Kontakt
x

Kontakt