Case studier

Lager

Årlige besparelser på nesten kr 50.000,-

Smøring av koniske rullelagre ved et stålverk

Utgangspunkt

Sektor: stålindustrien

Det forrige fettet som ble utsatt for høy temperatur (160°C) ble hele tiden vasket ut under nedkjølingsfasen av røret. Dette medførte hyppig lagersvikt og ukentlig ettersmøring. For å redusere kostnader grunnet lagersvikt, i tillegg til et automatisk smøresystem, innførte man en ekstra smørejobb (manuell smøring to ganger i uken).

Vår løsning

Interflon Food Grease HD2

Fordeler

  • Reduksjon av generelle vedlikeholdskostnader
  • Færre stans i produksjonen
  • Lavere smøremiddelforbruk
  • Færre lagerhavari
  • Mindre risiko for uhell for operatørene
  • Økt frigitt tid for operatører til å gjøre andre ting
  • Besparelser på drøye kr 48.000,-

Resultat

Takket være bruken av Interflon Food Grease HD2 forsterket med MicPol® teknologien har kunden hatt en drastisk reduksjon i antall avbrudd og dermed økt sikkerheten for operatørene. De kalkulerte årlige besparelsene er nesten på kr 50.000,-.

Mer info: Interflon Food Grease HD2 | Primærmetall | MicPol® teknologi

Kontakt
x

Kontakt