Case studier

Hydraulikk & pneumatikk

Ingen lagersvikt!

Smøring av pneumatisk utstyr

Utgangspunkt

Som et resultat av fuktigheten som er tilstede setter pneumatisk utstyr som brukes for å ribbe endene seg ofte fast under produksjonsprosessen. Hver annen måned må de interne lagrene skiftes ut da disse setter seg fast grunnet vann og rust, noe som stopper hele prosessen. Reparasjoner tar mer enn to timer. Prisen på utskiftningen er € 5.000 og må utføres annethvert år.

Vår løsning

Kunden tok et klokt valg ved å bruke Interflon Food Lube PN32 (NSF-H1) med gode resultater. Etter at kunden begynte å bruke produktet fra Interflon for
18 måneder siden har ingen lager blitt skiftet ut og ingen maskiner har satt seg fast. Kunden bestemmer for tiden når maskinene må byttes ut.
Kunden er svært fornøyd med resultatene og bruker nå produktet på alt av pneumatiske system i produksjonsprosessen.

Resultat

Beregning av sparingen

Årlige kostnadene med å skifte ut lagrene, tidligere situasjon:
6 utskiftninger x 4 maskiner x 2 lager € 13 = € 624.

Årlige arbeidskostnader:
6 operasjoner x 4 maskiner x 2 arbeidstimer x € 17 = € 816.
Totale kostnader for materialer og arbeid: € 624 + € 816 = € 1.440

Årlige kostnader, nåværende situasjon:
12 liter Fin Food Lube PN 32 x € 39 / liter = € 468.
Arbeidskostnader med å fylle smøringsenhetene:
4 timer pr år x € 17 = € 68
Totale kostnader på olje og arbeid: € 468 + € 68 = € 536.

Årlige besparelser i nåværende situasjon:
€ 1.440 – € 536 = € 904.

Produktinfo: Interflon Food Lube PN32