Smøring av transportbåndkjeder ved bedriften Larei som driver med frittgående høner

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Disse hønene er frittgående!

Ikke mindre enn 120.000 høner legger i snitt 110.000 egg pr dag ved det frittgående anlegget til bedriften Larei i Zeewolde. De to lidenskapelige eierne, Roos-paret, har maksimalt fokus på bærekraft og velferd for sine dyr. Derfor velger de næringsmiddelgodkjente smøremidler fra Interflon for smøring av forskjellige transportkjeder for egg, fôr og gjødsel.

Mottoet til Daniëla Roos-Lambregtse og Mark Roos er 'om du tar godt vare på dyrene så tar dyrene godt vare på deg'. Derfor kan hønene til disse gründerne vandre fritt både innen- og utendørs (i en tildekket vinterhage). Selskapet investerer i bærekraft på forskjellige områder: forskjellige PV-panel genererer elektrisitet av hønsegjødsel ved hjelp av en tørketrommel som omdannes til drivstoff. Tørketrommelen bruker stabil luft oppvarmet av hønene til tørkeprosessen.

Automatisering

Med 110.000 egg som skal sankes for hånd hver dag klarer ikke bedriften å unngå noe automatisering. Logistikkprosessene støttes teknisk og starter med eggskuffene; eggene føres på et skrått transportbånd som går over til et transportkjede: et rullebånd. Deretter behandles de ved hjelp av en såkalt eggpakker, plasseres i brett og disse settes på paller av en robot.

Smøring av kjeder

Det er relativt støvete der hønene oppholder seg noe som betyr at blant annet valsene til eggene er vanskelige å håndtere. "Jeg har alltid hatt minimalt med smøring på dette kjedet," sier Mark Roos. “Du ønsker ikke å få noe smøremiddel på eggene eller risikere fare for dioksin . Men samtidig må du smøre, ellers vil maskiner stoppe helt." Det var dette som til slutt skjedde. Grunnet mangelfull smøring røk valsene i kjedet, noe som Mark så som et tegn på å se etter velegnde smøremidler: en olje som smøre tilstrekkelig, er harmløs med tanke på dioksin og som er miljø- og matvarevennlig. Denne utfordringen var ikke noe problem for Interflon. Fra det brede utvalget med næringsmiddelgodkjente smøremidler ble Interflon Food Lube aerosol det utvalgte produktet. Mark Roos: "Etter at vi begynte å bruke denne oljen er problemene løst. Kjedet går som det skal og støyen er også betraktelig redusert. I tillegg kan ikke denne næringsmiddelgodkjente oljen skade våre egg og høner.”

Alt fra ett sted

Løsningen til transportkjedet var den umiddelbare grunnen til å se etter flere punkt ved anlegget hvor smøring kunne forbedres. Som et resultat av denne inspeksjonsrunden har smørefettet for de åpne tannhjulene og hjulene på transportkjedene blitt erstattet av næringsmiddelgodkjent variant:
Interflon Food Grease MP2.

Interflon lubrication of conveyor chains

Kjedene i forbindelse med gjødseltørkeren var en større utfordring. Disse opererer i et meget støvete miljø, noe som får kjedene til å sprekke.
Mark: 'Vi hadde tidligere sendt en forespørsel til leverandøren av kjedene. Han anbefalte oss å installere et automatisk smøresystem, noe som ville beløpe seg til kr 64.000,- pr tørke. Vi ville også ha behov tykkluft, noe som ville bety et tillegg på kr 50.000,- for kompressor og rør. Disse investeringene var langt over vårt budsjett og jeg likte heller ikke tanken på et trykkluftsystem i et støvete rom.'

Interflon foreslo et automatisk smøresystem med Interflon Lube PN68 som nå er installert og oppe og går. Mark: “Ingen sprekkdannelse. Kjedene forblir tørre og fine på utsiden, slik at støv og smuss ikke tiltrekkes, mens valsene holder seg fine og smurte på innsiden. Jeg trenger ikke gjøre noe med dette selv. Når systemet viser at oljen er i ferd med å gå tom fyller vi bare opp systemet. Men det er også alt vi gjør.”

Et perfekt eksempel på en positiv bedriftsløsning

Tiltaket nevnt ovenfor har spart Larei for de nødvendige kostnadene:

Interflon Business case Larei
Interflon lubrication of manure dryer

Rådgivning

Etter at Interflon kom inn i bildet er betydningen av god smøring styrket i bedriften. “Interflon tilbyr ikke bare smøremidler, men også kunnskap", sier Mark. "For eksempel havarerte lagrene på returrullene for ofte etter vår mening. Så vidt vi vet kan det ikke være på grunn av smøringen, fordi lagrene var godt smurt. Tilstrekkelig smøring, skulle man tro. Etter en inspeksjon fra Interflon ble vi anbefalt å bruke mindre smøremiddel. I stedet for 2 pump bruker vi nå bare 1 pump og det har virkelig løst problemet. Da vet du bare.”

Takket være samarbeidet med Interflon og den åpne og nysgjerrige holdningen til Roos-familien har vedlikeholdssmøringen ved Larei blitt tatt til et høyere nivå. ‘Ved å smøre på den rette måten med de riktige smøremidlene forhindrer jeg driftsstans, jeg reduserer vedlikeholdskostnader og, ikke minst, jeg bruker ikke så mye unødvendig energi som følge av mindre friksjon. Jeg har tjent inn kostnadene på kort tid", konkluderer Roos.

Produktinfo: Interflon Lube PN68

Kontakt
x

Kontakt