Bransje

Bakerier

Reduser dødtid ved å smøre smartere

En driftsstans ved et bakeri er meget kostbart (opptil 100.000 pr time), ettersom det å lage brød, kaker eller pizza er en prosess som ikke kan avbrytes. Omgivelsene som utstyret må operere i er utfordrende, noe som gir vedlikeholdpersonalet hodebry.

Mel, temperatur, fuktighet og de strenge næringsmiddelbestemmelsene (HACCP) stiller høye krav til generelt vedlikehold og spesielt til smøring. Noen komponenter smøres ikke engang, fordi "medisinen er verre enn sykdommen" og man med dette innfinner seg med høye utskiftningskostnader.

Noen bruksområder i bakerier

Kjeder i området for elting og heving

Alle kjedene smurt med vanlige "våte" smøremidler i områdene for elting og heving er utsatt for at mel kleber seg fast til dem. Det danner ikke bare et skittent utseende (ikke veldig ønskelig ved et matforedlingsanlegg), men kjedene utsettes også for tidlig slitasje (strekking) grunnet oppbyggingen av slipende midler. Mange av dem er skjult bak beskyttelsesdeksler for å hindre at mel fester seg for mye til kjedene. De må demonteres for å kunne rengjøre og smøre; veldig tidkrevende og det medfører mer driftsstans.

Interflon Food Lube etterlater en tørr MicPol® film som forhindrer at mel kleber seg til smøremiddelet, noe som gjør rengjøring enklere og raskere og tillater et smøringsintervall på 4 til opp til 6 måneder på de fleste kjedene. Siden det ikke blir noen oppbygging av slipende midler strekker ikke kjedene seg så raskt, noe som forlenger deres levetid og reduserer antallet avbrytelser (mindre driftsstans). Og de er rene å se på, tilfredsstillende for inspektører og mer i samsvar med hva du forventer i et område for bearbeiding av matvarer.

Produktinfo: Interflon Food Lube | MicPol®

Chains proofer
Proofer chamber

Kjeder i heveskapet

Grunnet det høye luftfuktighetsnivået i disse skapene korroderer kjedene raskt ved anvendelse av vanlige smøremidler. Måten å unngå dette på er å smøre dem ofte, men dette øker risikoen for drypping og oppbygging av ansamlinger. Det er enten dette eller å akseptere at kjeder må byttes ofte, noe som resulterer i høye vedlikeholdskostnader og driftsstans.

Med Interflon Food Lube G løses disse problemene siden smørefilmen som MicPol® bidrar med avviser fuktighet og beskytter mot korrosjon, deres levetid og smøringsintervall forlenges (med opptil 4x) samtidig som drypping unngås da det er en tørr film. Ingen oppbygging, renslig. De fleste bakerier har automatiske smøresystem men for de som ikke har det leveres Interflon Food Lube G også som aerosol.

Produktinfo: Interflon Food Lube G

Spiral- og tunnelfrysere

Smøring av kjeder, lager og gearkasser ved temperaturer på -35°C er vanskelig. Når kjeder smøres automatisk ser du stort sett skitne kjeder grunnet det "våte", vanlige smøremiddelet som brukes. For å rengjøre og smøre dem og lagrene er linjen ute av drift noen timer, noe som er veldig dyrt og de fleste næringsmiddelgodkjente NSF-H1 gearoljer fryser fast etter å ha blitt eksponert for lavere temperaturer, noe som gjør det veldig vanskelig å starte på nytt.

Interflon Food Lube LT (-40°C) er en næringsmiddelgodkjent (NSF-H1) olje med MicPol® teknologi som ikke bare vil gjøre det mulig for deg å forlenge smøringsintervallene med opptil 5x men som også etterlater en ren, tørr smørefilm som reduserer behovet for å rengjøre kjedet så ofte. Kan påføres manuelt og ved bruk av et automatisk smøresystem.

Interflon Food Grease LT2 (-45°C) er et næringsmiddelgodkjent (NSF-H1) fett med syntetisk basisolje og MicPol® teknologi. Smøremiddelet vil ikke bare holde
seg flytende ved ekstremt lave temperaturer, men sørger også for høy ytelse og utmerket beskyttelse mot slitasje under disse omstendighetene.
Grunnet MicPol® partiklene kan smøringsintervallet forlenges med opptil 4x, noe som gjør at du ikke behøver å stanse linjen så ofte og som dermed betyr du
sparer enormt mye penger.

Interflon Food Lube LT næringsmiddelgodkjente (NSF-H1) gearolje med MicPol® motstår ikke bare de ekstremt lave temperaturene (-40°C) men fryser heller ikke fast ved oppfrysing etter driftsstans og forlenger levetiden med opptil 3x.

Produktinfo: Interflon Food Lube LT | Interflon Food Grease LT2 | Interflon Food Lube LT food grade

Spiraalvriezer 2 631x375 1
Kontakt
x

Kontakt