Case studier

Lager

Forventet årlig besparelser på over kr 600.000,-

Smøring av glidelagre i frityrkoker

Utgangspunkt

Bransje: Næringsmiddel, Pommes frites

Flere tonn poteter blir håndtert hver dag gjennom 4 hovedfase.

I den første fasen blir potetene sortert og transportert til vaskefasen og lagrene er de første komponentene som blir konstant belastet.

Deretter, under kokefasen, utsettes lagrene til nettingoverflaten på transportbåndene til frityrkokeren for en intens arbeidsmengde og svært krevende driftsforhold som er hovedårsaken til produksjonsstans som oppstår med en viss frekvens.

Selv bare noen timers driftsstans tilsvarer et produksjonstap på hundretusener av kroner.

Vår løsning

Interflon Grease HTG

Fordeler

  • Produksjonsstans eliminert
  • Langvarig smøring
  • Redusert mengde smøremiddel
  • Redusert miljøpåvirkning
  • Tryggere arbeidsmiljø

Resultat

Takket være Interflon MicPol® teknologi er det helt slutt med produksjonsstans. Påliteligheten og effektiviteten med løsningen fra Interflon gjorde det mulig å unngå svikt i lagrene på frityrkokeren og dermed også det enorme problemet med produksjonsstans.

Den økonomiske besparingsinformasjonen er konfidensiell og kan ikke offentliggjøres, men det er antatt årlige besparelser på mer enn kr 600.000,-

N.B. Kunden var så fornøyd med MicPol® Teknologien at han besluttet å bruke Interflon Food Grease 2 på alle lagrene i gearkassen på transportbåndene til potetene under vaskefasen også.

Mer info: Interflon Grease HTG | Interflon Food Grease 2 | Matvarer | MicPol® teknologi

Kontakt
x

Kontakt